Rolnička

ČLENOVÉ

Majrich Josef (vedoucí souboru)
Majrichová Zdena (režisér)
Dobiáš Luboš (technik)
Dobiášová Dana
Dvořáková Jitka
Hunal Michal
Tomcová Alena
Šereda Jiří
Brada Dušan
Kopřiva Petr
Vachková Jitka
Brávková Vlaďka
Pražák Josef