ČLENOVÉ

Majrich Josef (vedoucí souboru)
Majrichová Zdena (režisér)
Brada Dušan
Brávková Vlaďka
Dobiáš Luboš (technik)
Dobiášová Dana
Doleželová Marie
Dvořák Miloš
Dvořáková Jitka
Kopřiva Petr
Pražák Josef
Šereda Jiří
Tomcová Alena
Vachková Jitka