HISTORIE
Počátky loutkového divadla v Pelhřimově lze vystopovat již před druhou světovou válkou. Sokolský loutkářský soubor hrál od roku 1924 v zahradním pavilonu restaurace „Na Zavadilce“. Sokolové hráli s marionetami. Po vynucené přestávce v období 2.světové války působilo toto divadlo do padesátých let, kdy bylo zbouráno. Tím skončil život sokolského loutkářského divadla v Pelhřimově.
V roce 1958 vzniká za jistých těžkostí nové loutkové divadlo ROLNIČKA, které narozdíl od sokolského souboru hraje s maňásky.
Zakládajícími členy byly manželé Miroslav a Květa Vatovi, Jan a Anna Jaklovi a Jaroslav Trnka. Po několika měsících nadšené práce bylo 7.dubna 1959 uvedeno první představení v sále učňovského internátu Agrostroje Pelhřimov. Hrály se pohádky: R. Trojan: Švec a Čert; J. Zlonický – Ježek soudcem. Po premiéře byla dostudována ještě pohádka J. Zlonického - Jak se pejsek a kočička polekali. S tímto programem objížděl soubor školy, dětské tábory a okolní vesnice.
V roce 1961 se soubor zúčastnil I. Okresního festivalu, kdy s hrou „Kašpárkova estráda“ byl vyhodnocen jako nejlepší. Po tomto úspěchu přišli další členové, což bylo vítané, neboť se mohli nastudovat i náročnější pohádky. Stálou scénou se Rolničce stala budova „U Matějků“ (pozdější Agrostroj u sv.Víta), kde soubor pravidelně hrál.
Roku 1965 odešlo několik členů souboru, což negativně ovlivnilo jeho činnost a tato krize se táhla zhruba tři roky.
Roku 1970 se soubor stěhuje do nově dostavěného KD Máj, na Malou scénu. Bohužel, při dostavbě Kulturního domu, docházeli finance a tak byly problémy s vybavením Malé scény, které se členové, alespoň částečně, snažili řešit vlastními silami. Bohužel opět odešli někteří členové a začala se snižovat návštěvnost.
Roku 1972 se soubor účastní Země živitelky s hrou A.Tomasové – Lízinka. Po tomto úspěchu se stav souboru stabilizoval a zlepšila se propagace her, což vedlo k zvýšení návštěvnosti.
Rok 1976 byl náročný. Musela být odvolána premiéra hry Kohout světapán, z důvodu nedodání loutek a byly sehrány dvě premiéry – „Aladinova kouzelná lampa“ od Vl. Simonova a „Dva Mrazíci“ od L. Jaglové.
Roku 1978 slaví soubor 20. let výročí a na počest uvádí hru V. Lifšice aj. Kičanovové –Tajemný Hippopotamus.
V listopadu roku 1979 odjíždí soubor na třídenní turné do „družebního“ Dolního Kubína, na tomto turné se hrálo již na nové zájezdní scéně.
Roku 1981 zajíždějí loutkáři do Olešné a Žirovnice a poté se soubor účastní první meziokresní přehlídky v Třeboni.
Rok 1983 je pro soubor 25. výročím založení. K tomuto výročí se uskutečňuje výstava.Také k tomuto výročí byl natočen krátký film, který zachycuje průřez činností souboru a vyprávění některých starších členů souboru. Tento rok byly nacvičeny tři premiéry: Záhořvá-Němcová: Princezna Čárypíše, M. Jasanská: O hloupém Honzovi, V. Čtvrtek: Honza, čert a kašpárek Za těchto 25 let zhlédlo 54 představení přes 30 000 diváků a v souboru se vystřídalo 64 členů.
Až do roku 1988 je činnost souboru plynulá, hrají se nová představení, hraje se dvakrát týdně od října do března, podrobnou činnost souboru mapují dobové kroniky.
Rok 1988 je 30. výročím souboru, jsou odehrány další premiéry, soubor provází určitá únava, nastává úbytek členů.
Nejkritičtějším obdobím souboru je začátek devadesátých let, kdy byl KD Máj prodán a noví majitelé neměli v úmyslu udržet v KD stávající pořádek. Hrálo se velmi nepravidelně a na tři roky musel soubor dokonce Malou scénu opustit, všechny kulis a loutky vystěhovat. Na Malé scéně vznikla tančírna a s „Rolničkou“ to vypadalo všelijak.
Situace se změnila po té, co KD Máj odkoupilo město Pelhřimov. Postupem času se na Malé scéně vrátilo vše do původního stavu a soubor se mohl nastěhovat zpět. Velikým problémem bylo obnovení činnosti.
Hrát se znovu začalo roku 1996, kdy se hráli pouze dvě hry. Postupem času se počet členů v souboru stabilizoval a počet her se začal zvyšovat. V sezóně 2003/2004 je v souboru 14 členů a odehrálo se odehrálo 7 představení.
V dalších letech až do roku 2015 jsme odehráli celkem 8 premiér a celkem 33 představení. Počet členů ale v průběhu let neustále klesal, až v roce 2015 již nebylo možné zahájit další divadelní sezónu. Během více jak roční pauzy se nám podařilo získat 3 nové členy a pak již bylo možné plánovat další divadelní představení.
Sezónu 2016/2017 jsme zahájili trochu později a to koncem ledna. V souboru bylo v té době 11 členů.
Na jaře roku 2020 nám covid-19 uzavřel divadla a následně byla zahájena přestavba malé scény v KD Máj. Museli jsme vystěhovat všechny loutky i rekvizity a zahájili jsme nucenou přestávku. Přestavba malé scény byla dokončena před létem 2022. Po nastěhování jsme obnovili činnost Rolničky a první pohádku odehráli v prosinci roku 2022.

Rolnička


Náhled brožury
Ke stažení: